خودروهای دست دوم و کار کرده

كاهش قيمت خودرو تحت تاثير رنگ شدگي و قطعات تعويضي بدنه

در هر تصاف رانندگي، قيمت خودرو به شدت كاهش مي‌يابد. خسارت‌هاي تصادفات رانندگي و تعميرات بعد از آن باعث كاهش قيمت خودرو مي‌شود كه به هنگام فروش خودرو نمود پيدا كرده و خريدار خودرو مهم‌ ترين شخصي است كه در معامله اين چنين خودروهايي متضرر مي‌شود. كاهش قيمت خودرو بعد از هر تصادف مهم ترين سوالي است كه مالكان خودرو نسبت به آن حساسيت دارند و به همين دليل در اين مقاله موتور اويل اين مسئله را بررسي خواهيم كرد.

كاهش قيمت خودرو يكي از مهم ترين مواردي است كه مالكان خودرو به هنگام فروش خودرو با آن مواجه هستند. اگرچه شدت خسارت مهم ترين عامل در كاهش قيمت خودرو است ولي اگر بتوانيد قيمت خودروي تصادفي را محاسبه كنيد از ضرر بيش از حد جلوگيري خواهيد كرد. تصادف بدنه خودرو مهم ترين عامل در كاهش قيمت خودرو است. مجموع ارقام تعميرات قسمت‌هاي فني و بازسازي مجدد و رنگ كاري مجدد تعيين‌كننده قيمت نهايي خودرو است. كارشناس خودرو در تعيين قيمت خودروهاي تصادفي نقش مهمي داشته و حتي خريدار قبل از خريد خودروهاي تصادفي به همراه يك كارشناس، به محل مراجعه كرده و براساس تاييد نهايي كارشناس، خودروي تصادفي را خريداري مي‌كند. ميزان خسارت بدنه در قيمت نهايي خودرو نقش اساسي را بازي مي‌كند و تعمير يا تعويض هر بخش از بدنه و رنگ‌شدگي در قيمت نهايي خودرو بسيار مهم بوده و كارشناس با دقت هر چه تمام تر آن‌ها را بررسي مي‌كند.

كاهش قيمت خودرو تحت تاثير رنگ شدگي و قطعات تعويضي بدنه

رنگ‌كاري عميق تر و وسيع تر باعث كاهش قيمت خودرو مي‌شود. آسيب بدنه خودرو باعث كاهش كارايي كابين خودرو شده و در صورتي كه شاسي‌كشي با دستگاه‌هاي شاسي‌كشي به درستي صورت نگيرد و قطعات تعميري و تعويضي خودرو روي شاسي قرار نگيرد، به تدريج عملكرد اتاق و شاسي كاهش يافته و ايمني خودرو به تدريج ضعيف تر مي‌شود.

وضعيت كابين در قيمت نهايي خودرو تاثير به سزايي دارد. آلياژ ، پرس و نوع جوشكاري نقطه‌اي درب موتور يا گلگيرها در تعيين قيمت نهايي خودرو تاثير به سزايي دارد و هرگز با وضعيت ابتدايي خودرو قابل مقايسه نيست. موم كاري ، آستر‌كشي و رنگ كاري بدنه خودرو هرگز نمي‌تواند كيفيت اوليه را تامين كند و اين اقدامات باعث افت قيمت نهايي خودرو مي‌شود. قطعه زنگ‌زده و اكسيده شده در كاهش قيمت تاثير به سزايي دارد.

ستون خودرو

ستون خودرو مهم ترين قسمت خودرو بوده در حفظ تعادل خودرو نقش مهمي دارد و در هندلينگ و رانندگي تاثير به سزايي دارند، نگهداري ستون خودرو بسيار مهم است. هرگز نبايد با خودرويي كه ستون آن آسيب ديده رانندگي كرد، رانندگي با اين چنين خودروهايي خطرناك بوده و باعث حوادث غير قابل پيش بيني خواهد شد. با شاسي‌كشي مي‌توان ستون خودرو را ترميم كرد، با اتصال زنجيرها مي توان ستون خودرو را ترميم كرد. با ميله هاي pdr به همراه با شاسي كشي مي‌توان ستون خودرو را ترميم كرد. ميله هايpdr براي ترميم قطعات و رنگ‌كاري مهم هستند. اطلاعات مربوط به فرم كلي ستون خودرو و وضعيت آيروديناميك خودرو در ترميم ستون خودرو نقش مهمي بازي مي‌كنند. با زنجيرهاي شاسي‌كشي، ستون‌هاي آسيب ديده را ترميم مي‌كنند تا به شكل اوليه بازگردد و با پوليش همه خط وخش‌هاي بدنه خودرو از بين مي برند تا كيفيت روز اول حفظ شود.

با جوشكاري، ستون‌هاي خودرو به ساير قطعات جوش زده مي‌شود. با شاسي‌كشي مي‌توان قسمت‌هاي آسيب ديده به مقدار ناچيز را ترميم كرد ولي تعويض قطعه در آسيب هاي بزرگ ستون خودرو ضرورت دارد و تنها راه حل است.

سپر خودرو

هميشه هنگام تصادف سپر خودرو بيشترين آسيب را مي ‌بيند. سپرخودرو بيشترين آسيب و فشار را تحمل كرده و مهم‌ترين قطعه‌اي است كه از بدنه و كابين خودرو محافظت مي‌كند. سپر خودرو در جلوبندي آن نقش به سزايي دارد و در عين محافظت از بدنه خودرو، در هدايت رو به جلوي خودرو نيز نقش اساسي ايفا مي‌كند و توجه به نكات آيروديناميكي در طراحي سپر خودرو بسيار مهم بوده و بايد هميشه رعايت شود.

يك صافكار زبده و ماهر بايد بتواند سپر خودرو را به بهترين وجه ممكن ترميم كند. سپر خودرو نه تنها به عنوان محافظي براي رنگ و ساختار بدنه اتوموبيل بوده بلكه در پايداري و عدم پايداري خودرو نقش به سزايي دارد. عدم ترميم صحيح سپر در ايجاد وضعيت پايدار خودرو نقش به سزايي دارد. سپر خودرو به دو روش آسيب مي‌بيند.

  1. فرورفتگي
  2. شكستگي

كاهش قيمت خودرو تحت تاثير رنگ شدگي و قطعات تعويضي بدنه

با ميله‌هاي pdr مي‌توان فرورفتگي سپر را ترميم كرد. در صورتي كه سپر خودرو به سختي آسيب ببيند تعويض آن ضرورت دارد يا حداقل جوشكاري نقطه‌اي تنها راه حل ترميم سپر است. اگر سپر به شدت آسيب ديد باشد تعويض بهترين راه حل خواهد بود و ترميم و جوش نقطه اي، نمي‌تواند وضعيت آن را تغيير دهد.

گلگير خودرو

گلگير خودرو يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي بدنه خودرو است كه اجسام بسيار زيادي به آن برخورد مي‌كند. در خودرو‌هاي آفرودي، گلگير برجسته بوده و به عنوان ضربه‌گير به كار برده شده است. جوش نقطه‌اي در گلگيرهاي آفرودي درست نيست، بخاطر اين كه اين نوع گلگيرها به صورت چند لايه ساخته شده و ساختار هر لايه نسبت به لايه قبلي و بعدي متفاوت بوده و جوش نقطه‌اي ساختار آن را برهم مي‌زند. براساس ميزان شدت تصادف، ترميم گلگير به سه روش انجام مي‌شود.

  1. ترميم سپر بدون رنگ آميزي و نقاشي
  2. ترميم سپر با صافكاري بي‌رنگ يا با رنگ
  3. تعويض قطعه در تصادفات شديد آآ آاااااااي

سقف خودرو

سقف خودرو به ندرت آسيب مي ‌بيند. چپه‌كردن يا سقوط مصالح ساختماني به سقف خودرو آسيب وارد مي‌كند، با آلومينيوم يا فلزات سبك سقف خودرو را توليد مي‌كنند تا خودرو سبك باشد. سبك وزني سقف خودرو باعث آسيب ديدگي سريع آن شده و به شدت دچار فرورفتگي مي‌شود. صافكار با ضربات چكش، قسمت‌هاي فرورفته را به حالت اول باز مي‌گرداند، صافكار براي اين كار، قطعه آسيب ديده را از خودرو جدا كرده و آن را با ضربات چكش به وضعيت ابتدايي باز مي‌گرداند ولي سقف خودرو اين چنين قابليتي را ندارد. برخي صافكارها با روش‌هاي غيراصولي مانند مكش قسمت‌هاي فرورفته را به وضعيت قبل برمي‌گردانند. اين روش اصلا درست نيست بخاطر اين كه سقف خودرو بزرگ و پهن بوده و مكش هرگز نمي‌تواند راه حل مناسبي براي بازگرداندن قسمت هاي آسيب ديده سقف به وضعيت اوليه باشد.

همچنین بخوانید : 10 باور اشتباه درباره نگهداری خودرو

درب كاپوت

كاپوت يكي از مهم ترين قسمت هاي بدنه خودرو است كه هميشه در معرض ديد مردم قرار دارد. در اكثر خودروها، كاپوت در جلوي خودرو است، بنابراين نسبت به ساير بخش ، بيشتر آسيب مي‌بيند، بخاطر قرار‌گيري در زير نور خورشيد، رنگ‌آميزي ، صافكاري و خشگيري اين بخش نسبت به ساير بخش‌ها مهم بوده و كاملا تخصصي است و بنابراين صافكاري و هرگونه ترميم آن بايد با دقت انجام شود. پوليش و واكس زدن بعد از صافكاري اهميت دارد. گاهي اوقات خميدگي، و امواج و ناهمواري‌هايي روي كاپوت ديده مي‌شود و مشخص است كه صافكاري ماهرانه انجام نشده و اين پروسه بعد از صافكاري مهم است. كاپوت روي موتور خودرو قرار مي‌گيرد و وضعيت اين قسمت از خودرو، در ظاهر آن تاثير به سزايي دارد.

كارشناسي

امروزه در كشور ما هر روزه تصادفات رانندگي رخ مي‌دهد و بنابراين اصلا بعيد نيست كه شما خودرويي را خريداري كنيد كه قسمتي از آن آسيب ديده باشد. سپر، گلگير و درب خودرو بيش از هر جاي ديگري از خودرو در تصادفات شهري آسيب مي‌بيند، ولي شدت و مقدار تصادفات جاده اي نسبت داخل شهري شديد تر است. حتي شاسي يا ستون خودرو ممكن است در تصادفات جاده اي به شدت آسيب ببيند كه كيفيت رانندگي خودرو كاهش خواهد يافت. به طور معمول با صافكاري بي رنگ يا با رنگ آميزي مي توان قطعات خودرو را ترميم كرد. قطعات بي رنگ خودرو هميشه طرفداران خود را دارد. رنگ آميزي يا صافكاري، قيمت نهايي خودرو را به شدت كاهش مي‌دهد. كارشناسي فني خودرو يك ضرورت است و خريد و فروش يك خودروي تصادفي كار انساني نيست ، بخاطر اين كه از كيفيت قطعات خودرو كاسته شده و در نهايت رانندگي اين چنين خودرويي مشكل آفرين است. بايد ماهرترين كارشناسان در اين حوزه وارد شوند و با پيشرفته ترين تجيهزات بايد به انجام برسد تا بتوان نسبت به ايمني و سلامت خودرو اطمينان كرد.

امتیاز مجموع: 0]
برچسب ها

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن