آموزشتعمیرگاه

باک بنزین خودروی خود را هیچوقت پر نکنید!

پركردن باك خودرو با بنزين اصلا ايده خوبي نيست و حتي به خودرو آسيب هم مي‌زند. بسياري از خانواده‌هاي‌ ايراني عادت دارند كه باك بنزين خودرو را پركرده و راهي سفر ‌شوند.

عادت به پركردن باك خودرو با بنزين عادت بدي است كه بايد هرچه زودتر ترك شود. شايد در نظر اول كار درستي باشد، كه خودرو با باك پر راهي سفر مي‌شود. پركردن باك خودرو با بنزين اشتباهي بس بزرگ است. بنابراين به محض قطع شدن جريان بنزين در حين سوختگيري، بايد تزريق آن را به خودرو قطع كرد.

اولين و مهم‌ترين دليل، هدررفت پول شماست. پمپ بنزين‌ها براساس اختلاف فشار كار مي‌كنند،به محض شنيدن صداي تيك نازل، بايد از سوخت‌گيري اجتناب كرد. اگر بعد از اين حالت نسبت به سوخت‌گيري ‌ تمايل داشتيد، در اين صورت بنزيني تزريق نشده ولي عدد سوخت شمار افزايش مي‌يابد. بنابراين شما مبلغ بنزيني كه به خودروي شما تزريق نشده را پرداخت مي‌كنيد. سرريز و ريختن بنزين به خارج از باك دومين نتيجه اشتباه شماست. شايد اين مقدار بنزين خيلي زياد نباشد نه تنها استفاده نشده بلكه هدر رفته است.

آسيب ديدن كنيستر در همه خودرو‌ها عمومي نيست و ممكن است در برخي خودرو‌ها اين مشكل واقع شود، بخار‌هاي حاصل از بنزين به صورت مايع به كنيستر برمي‌گردد‌ و در نهايت در باك خودرو ذخيره مي‌شود. ورودي كنيستر، بخار و خروجي آن مايع است. كنيستر در برخي خودرو‌ها در باك بنزين قرار دارد و بنزين به محض سرريز‌شدن به اين قطعه وارد شده و به آن آسيب‌هاي جدي وارد مي‌كند.روشن شدن چراغ چك خودرو نشانه آسيب ديدن كنيستر بوده و در نتيجه تست هاي آلايندگي خودرو موفق نخواهد بود.

باك خودرو

آلودگي زيست محيطي مشكل ديگري است كه كمتر فردي بدان توجه مي‌كند. سرريزشدن بنزين باعث آلودگي زيست محيطي مي‌شود كه عواقب وخيمي به دنبال دارد. نكته مهمي كه بايد يادآور شويم اين است كه بسياري از افراد با صداي تيك نازل ديگر سوخت گيري نمي‌كنند و برهمين اساس مصرف سوخت خودروي خود را مشخص مي‌كنند. بنابراين اگر مي‌‌خواهيد كه از ميزان مصرف بنزين باك خود آگاه شويد هرگز بيش از اندازه آن را پر نكنيد.

سوخت گيري براي هر راننده‌اي يك كار معمول است. برخي رانندگان اصرار دارند كه همه باك خودرو را با بنزين پركنند. پركردن بيش از اندازه باك خودرو با بنزين علاوه بر آلودگي‌هاي زيست محيطي باعث آلوده‌شدن لباس راننده به بنزين شده كه حتي ممكن است خطر آتش‌گرفتن خودرو يا راننده را در پي داشته باشد. بنابراين به محض صداي تيك نازل دست از سوختگيري برداريد و بنزين اضافه‌اي به خودروي خود تزريق نكنيد.

تمامي قطعات موتور خودروها از سال 1971 تا به حال با بخار بنزين كار مي‌كنند. همه قطعات با بخار بنزين كار مي كنند، عملا بنزين مايع در خودرو به بخار تبديل مي‌شود. تزريق بنزين بيش از حد به بنزين باعث مي شود كه تست‌هاي آلايندگي خودرو به خوبي انجام نشود و شما ناچاريد كه براي تعمير خودروي خود مبالغ بسيار زيادي را هزينه كنيد.

تزريق بيش از حد بنزين باعث ايجاد مشكلاتي هم براي خودرو و هم براي نازل بنزين خواهد شد. درهمان ابتدا شما گازهاي آلاينده را تنفس مي‌كنيد. تزريق سوخت بيشتر شايدشما را به سوخت‌گيري ديرتر بفريبد. اگرچه بيشتر  رانندگي مي‌كنيد، در حقيقت نسبت به مشكلات فني اين قضيه آگاه نيستيد.

هر كسي كه يك بار به خودروي خود بنزين زده باشد با صداي نازل بنزين آشنايي دارد كه نشانگر پر ‌بودن باك بنزين خودرو است. زماني كه جريان سوخت نازل قطع مي‌شود، اين چنين صدايي شنيد مي‌شود. اكثر مردم به اين صدا كمتر توجه مي‌كنند و دوست دارند كه حتي 1 ليتر بنزين اضافه به خودرو تزريق كنند، ولي قضيه ساده است و شما بايد به اين قضيه بينديشيد.

دليل خطرناك بودن پركردن باك بنزين

بخار بنزين براي انسان خطرناك است. بخار بنزين باعث آّلودگي هوا مي‌شود. باعث مي شود كه انسان به سختي نفس بكشد. بخار بنزين فرار است و دليل بسياري از آتش سوزي در سراسر دنيا همين عامل است. كپسول هاي گاز در گذشته باعث آلودگي هوا مي‌شدند. البته بايد راه حل هاي مختلفي ارائه مي‌شد تا اين مشكل حل شود.

به تدريج كنيستر ابداع شد كه در اين سيستم بخار به مايع تبديل شده و دوباره به سيستم خودرو وارد مي‌شد كه باعث افزايش كارايي بنزين، كيفيت هوا و ايمني خودرو مي‌شد. كنيستر و اين سيستم فشار باك خودرو را تنظيم مي‌كرد.

باك خودرو

اتفاقات بد به هنگام تزريق بيش از حد بنزين به خودرو

زماني كه باك خودرو را بيش از حد با بنزين پر مي‌كنيد، بخار اضافي از باك خارج خواهد شد و بنزين اضافه به كنيستر وارد خواهد شد. از آن جايي كه كنيستر بخار بنزين را به مايع تبديل مي‌كند، بنابراين به جريان تبديل بخار به مايع آسيب وارد خواهد كرد. حتي برخي مواقع راننده بايد كنيستر ديگري را خريداري كرده و در خودروي خود نصب كند.

براي پيشگيري از اين قضيه، لوله كوچكي در نازل وجود دارد كه در زير دهانه اصلي قرار دارد. اين لوله مكنده هوا است. اين لوله به هنگام سوخت گيري مانع ورود هوا به داخل باك بنزين مي‌شود. دريچه‌اي بنام دريچه ونتوري به اندازه چند ميلي متر در بخش باريك اين لوله قرار دارد. اين بخش باريك جريان ورود بنزين را تسريع مي كند و باعث مي‌شود كه طرف ديگر لوله فشارهاي مختلفي داشته باشد. به محض رسيدن بنزين به انتهاي نازل، خلاي فشار هوا باعث بسته شدن دريچه شده و جريان بنزين را متوقف مي‌كند.

متاسفانه برخي از مردم علي رغم بسته شدن دريچه بازهم به باك بنزين خودروي خود بنزين تزريق مي‌كنند. حتي تزريق بنزين بيشتر به باك خودرو باعث خواهد شد تا دريچه ونتوري به درستي عمل نكند. بنابراين به محض بسته شدن دريچه ونتوري از پركردن باك بنزين خودرو جدا اجتناب كنيد. به محض شنيدن صداي نازل، از ادامه سوخت گيري اجتناب كنيد تا از نتايج بد اين اشتباه اجتناب كنيد.

باك خودرو

خطرات پركردن بيش از حد باك بنزين براي پمپ بنزين  

  • اكثر پمپ بنزين ها ، سيستم هاي بازيابي بخار بنزين را دارند كه آن را بازيابي كرده و مانع آلوده شدن هوا به وسيله بخار بنزين مي‌شوند. پركردن باك موجب خواهد شد تا بخار بنزين به سيستم پمپ بنزين وارد شود.
  • بنزين اضافي از طريق اين سيستم دوباره به مخزن پمپ بنزين باز خواهد گشت. بنابراين شما مبلغ بنزيني را مي پردازيد كه بجاي باك دوباره به مخزن پمپ بنزين برمي‌گردد.
  • سوخت‌گيري بيش از حد باعث سرريز شدن بنزين خواهد شد. شما مبلغ بنزيني را مي پردازيد كه به باك بنزين وارد نشده بلكه به زمين ريخته شده است.

گرم شدن بخار بنزين

اين قضيه در فصل تابستان يا در مناطق گرم و خشك اتفاق مي‌افتد. بخار بنزين در مخازن زير زميني نسبت به بخار بنزين موجود در هوا خنك تر است. بخار بنزين موجود در باك به محض گرم شدن  منبسط مي‌شود. انبساط موجب خواهد شد تا بخار فضاي بيش تري را اشغال كند.

  • زماني كه باك بنزين خود را بيش از اندازه پر مي‌كنيد،شما براي بنزيني كه بخار شده مبلغ پرداخت مي‌كنيد. پركردن باك بنزين باعث عدم انبساط بخار بنزين خواهد شد و در نتيجه در سيستم جمع آوري بخار خودروي شما نخواهد بود. شما براي بخار بنزيني كه به خودروي شما وارد نشده و از آن تبخير شده مبلغي را پرداخت مي‌كنيد.
  • عدم ورود بخار بنزين به خودرو، آن را ناكارآمد مي‌كند. انبساط بخار بنزين در سيستم گردآوري بخار خودرو، باعث ناكارآمدي آن خواهد شد.
امتیاز مجموع: 0]
برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن